Fysikk roulette umich

Fysikk roulette umich h1>

Selvtesting gjort enkelt.

August Evrard, Arthur F. Thurnau Professor i fysikk og astronomi.

College of Literature, Science and the Arts.

Unike brukere siden hosten 2013.

Total studietid for studenter.

Se pa nettsiden.

Om initiativet.

Problem Roulette er et nettbasert treningsverktoy som tilbyr tilfeldig tilgang til et stort bibliotek med tidligere eksamenslignende problemer for a gi studentene like adgang til et lavrisikopraksjonsrom for a utvikle domenespesifikke kompetanser. Verktoyet ble opprinnelig utviklet i 2011 for bruk i atte innledende STEM kurs i College of Literature, Science og Arts og College of Engineering, og arrangerer omtrent 15.000 studie okter per maned i host og vinter med en typisk studie okt varer 30-60 minutter. The Digital Innovation Greenhouse (DIG) og Gameful Learning Lab (GLL) vil bidra til a stotte, oppdatere og utvide verktoyet med sikte pa a utvide omfanget og tilgjengeligheten til Problem Roulette til alle kurs som bruker lokalt forfattere, multiple choice problemer som en betydelig del av vurderingen. Fremtidige forbedringer kan inkludere prototyper for spillfulle grensesnitt for a velge og presentere problemer for studenter, og forbedrede synergier mellom Problem Roulette og ECoach for a undersoke hvordan ulike studiestier pavirker elevene. Dette vil gi en mulighet til a bidra til a utvide verktoyet, dyrke sin verdi for boligstuderende og utforske personlige erfaringer for nav rende og potensielle studenter samt livslang elever.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Klikk her nå!