Greenpeace lekkasje US-E.U. Trade Deal Dokumenter.

Greenpeace lekkasje US-E.U. Trade Deal Dokumenter.

LONDON – Det nederlandske kapitlet i miljoaktivisten Greenpeace pa mandag avslorte en oversikt over dokumenter fra samtalene om en foreslatt handelsavtale mellom EU og USA.

Dokumentene, Greenpeace sa, viste at amerikanske handelsforhandlere hadde presset sine europeiske kolleger til a losne viktige miljo- og forbrukerbeskyttelse, sammen med andre bestemmelser.

Men amerikanske og europeiske handelsrepresentanter, mens de ikke nekte gyldigheten av materialene, insisterte mandag pa at dokumentene – 248 sider, som Greenpeace sa utgjorde to tredjedeler av den siste forhandlingsteksten – bare representerte forhandlingsstillinger, og at kritikken var av basen.

Det er imidlertid usannsynlig at opplysningene og kritikkene vil fremskynde samtalene, som allerede ser ut til a ha liten sjanse til a gjore fremskritt til etter at USA velger sin neste president i november – om enn da gitt gratulerer utenrikshandel i den amerikanske politiske debatt.

Avtalen, kjent som transatlantisk handels- og investeringspartnerskap, vil dekke et stort utvalg av varer og tjenester mellom verdens storste nasjonale okonomi og verdens storste indre marked, som spenner over telekommunikasjon, landbruksprodukter, tekstiler, immaterielle rettigheter, finansielle tjenester og forskriftsmessig kompatibilitet .

I et av forhandlingsdokumentene – et kapittel om «Sanit re og fytosanit re tiltak», har amerikanske forhandlere gjort gjentatte referanser til forbedring av samarbeidet om «produkter av moderne landbruksteknologi.»

USAs forslag «tyder tydelig pa deres press for a kvitte seg med handelshindringer for genetisk modifiserte organismer,» sier Jorgo Riss, direktor for Greenpeace’s europeiske enhet, i et telefonintervju. Forslaget refererer ogsa til et «Global Low Level Presence Initiative», som Mr. Riss sa var et amerikansk stottet initiativ for a fa global aksept av landbrukseksport som inneholder spor av uautoriserte genetisk modifiserte organismer.

Generelt sett er motsetning til genetisk modifiserte organismer, eller G.M.O.s, sterkere i Europa enn i USA. Mr. Riss anerkjente at det ikke var direkte referanse til G.M.O.s i dokumentene, men sa spraket klart var rettet mot a fremme deres aksept.

Forhandlinger om avtalen begynte i juli 2013; Den siste runden, den 13., avsluttet fredag i New York.

Etter tiar med frihandels ortodoksi har det v rt okende motstand mot ytterligere liberalisering av bevegelsen av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, drevet av frykt for at fordelene har gatt uforholdsmessig til bedrifter, investorer og velutdannede arbeidere – og at skadene til mindre utdannede arbeidere har oppveiet fordelene til forbrukerne. I USA har de to ledende kandidatene til president Donald J. Trump og Hillary Clinton uttrykt skepsis om handelstilbud.

I forrige maned reiste Obama til en produksjonsmesse i Hannover, Tyskland, for a bli med den tyske kansler Angela Merkel for a presse pa forhandlinger. Mens det uttrykker tillit til at foredragene vil sla seg inn i ar, innrommer Mr. Obama, som skal forlate kontoret i januar, at «tiden ikke er pa var side.»

Det var en implisitt anerkjennelse av den skepsis som ble holdt av Clinton, den demokratiske frontrunner, mot multilaterale handelsavtaler.

Sa mandagens apenbaringer – som Panama-papirene, som avslorte enorme mengder informasjon om offshore-rikdom som ble holdt av globale eliter – kunne ytterligere komplisere innsatsen for a fullfore handelsforhandlingene, selv om det ikke sa ut til a v re store bombeskaller innenfor dokumentene.

Kanskje de mest folsomme problemene er skissert i et dokument som beskriver den «taktiske tilstanden» pa begge sider. Dokumentet sier for eksempel at forskjellige tiln rminger til dyreforsok «forblir uforenlige». Mange amerikanske kosmetiske produkter bruker ultrafiolettfiltre, for hvilke dyreforsok brukes til a vurdere sikkerhet; Den europeiske union forbyder slike test pa dyr.

Amerikanerne uttrykte «s rlig folsomhet» over takster pa meieri, sukker og tobakk, mens europeerne onsket at restriksjoner pa merking av vin omfattet i avtalen.

Greenpeace anklaget de amerikanske forhandlerne for a forsoke a svekke miljovernstandarder; a ta en laxer tiln rming til produktregulering enn europeerne; og a forsoke a gi bedriftens lobbyister storre innsats i beslutningsprosessen.

«Disse lekkede dokumentene bekrefter det vi har sagt i lang tid: T.T.I.P. ville sette selskapene i sentrum av politiske beslutningstiltak, til skade for miljo og folkesundhet, sier mr. Riss. «Vi har kjent at E.U. posisjonen var darlig; Na ser vi at USAs posisjon er enda verre. »

Sierra Club, som har publisert en kritikk av handelsavtaler, sa at det var forferdet at ordene «klimaendringer» ikke ble nevnt en gang pa de 248 sidene.

Gruppen sa at dokumentene viste at amerikanerne hadde foreslatt a tillate selskaper a «petisjonere» for opphevelse av en forordning dersom det var «mer belastende enn nodvendig for a oppna sitt mal», gitt sin innvirkning pa handel. Dokumentene viste ogsa at europeerne hadde foreslatt at enkelte miljostandarder skulle kunne betraktes som «tekniske handelshindringer», noe som kunne svekke etiketter som krever offentliggjoring av klimapavirkning av et produkt eller en tjeneste.

Sierra Club varslet ogsa at teksten inneholdt handelsregler som kunne brukes mot «kjop lokale» programmer som stotter lokale renergijobber i nesten to dusin amerikanske stater.

Selv om opplysningene kan ha v rt pinlig, forsokte tjenestemenn pa begge sider a inkludere nedfallet.

«Tolkningene som blir gitt til disse teksten ser ut til a v re misvisende i beste fall og utelatt feil i verste fall,» sa Matthew McAlvanah, en assisterende USAs handelsrepresentant.

I en uttalelse sa han at avtalen ville «bevare, ikke underminere, var sterke forbruker, helse, miljostandarder og posisjonere USA og E.U. a jobbe sammen for a skape standarder hoyere rundt om i verden. »

I et blogginnlegg, Cecilia Malmstrom, som som Europakommisjon r for handel leder 28-nasjonens forhandlinger med USA, sa at «mange av dagens alarmistiske overskrifter er en storm i en tekanne.»

Fru Malmstrom sa at dokumentene «gjenspeiler hver sides forhandlingsposisjon, ingenting annet.» Med henvisning til genetisk modifiserte organismer, som er spesielt bekymret for mange europeiske forbrukere, la hun til: «Nei E.U. handelsavtale vil noensinne redusere vart niva av beskyttelse av forbrukere, eller mattrygghet, eller av miljoet. Handelsavtaler vil ikke forandre vare lover pa G.M.O.s, eller hvordan du produserer trygt biff, eller hvordan du kan beskytte miljoet. »

Folg Sewell Chan pa Twitter @sewellchan.

James Kanter bidro med rapportering fra Brussel.

Relatert dekning.

I Tyskland, Grass-Roots Opposisjon mot et europeisk-us. Trade Deal.

For Trade Deal med U.S., E.U. Offisielle styrker planer om a presse fremover.

Nar smak er et handelsproblem.

Registrer deg for tolken.

Abonner pa opprinnelige innsikt, kommentarer og diskusjoner om de store nyhetshistoriene i uken, fra kolonnistene Max Fisher og Amanda Taub.

Bekreft at du ikke er en robot ved a klikke pa boksen.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Klikk her nå!