HP MSL2024 / MSL4048 Tape Library.

HP MSL2024 / MSL4048 Tape Library.

HP MSL tape Library Storage oppfyller krevende lagringsbehov for bedrifter som trenger uovervaket sikkerhetskopiering, katastrofegjenoppretting eller arkivfunksjonalitet. HP MSL-bandet Library Storage tilbyr ogsa et bredt utvalg av lagringskapasitet og grensesnitt med LTO-6, LTO-5, LTO-4 eller LTO-3 Ultrium-bandstasjoner.

Webbasert fjernstyring gjor MSL-bibliotekene enkelt a administrere fra hele rommet eller over hele verden, og eliminerer behovet for eksternt kontor IT-personale. Du kan raskt og enkelt administrere bandmediene bade inn og ut av biblioteket med standard strekkodeleser, konfigurerbare postspor og flere 12-sporet flyttbare magasiner.

Hvis et tape ble tapt eller stjalet, beskytter du viktige bedriftsdata fra uautorisert tilgang med biblioteksbasert kryptering. Biblioteksinvestering og usikker datavekst styres enkelt med MSL-tilbehorssett.

Forbedre kapasiteten og / eller ytelsen raskt med verktoyfrie diskoppgraderinger, oppgraderingsoppdateringer for sporkortsopplysninger eller utvidbarhet av biblioteket.

HP MSL2024 / MSL4048 tapebiblioteker er na tilgjengelige med LTO-6 Ultrium 6250 Fiber Channel og SAS bandstasjoner som mer enn dobler kapasiteten og forbedrer ytelsen med 44% over LTO-5 biblioteker.

LTO-6-stasjoner har ogsa en ny dvalemodus som senker tomgangsstrom nar det ikke er noen patron tilstede.

Overholdelse av retningslinjene for begrensning av farlige stoffer (RoHS2).

LTFS gir et selvbeskrivende filsystem pa en HP LTO-5-patron, noe som gjor det mulig a kombinere arkiveringsfordeler med applikasjons uavhengighet, transportbarhet og beskyttelse mot for ldelse.

HP StoreOpen Automation er et gratis nedlastbart program som utvider LTFS-funksjonen til HP Autoloaders, HP StoreEver MSL og StoreEver ESL Tape Libraries.

HP MSL2024 / MSL4048 Tape-biblioteker lar deg administrere, konfigurere og bruke biblioteket fra hele rommet eller over hele verden med HPs unike webbaserte fjernstyring og diagnostikk.

Proaktivt overvake bruk, operativ ytelse, og generelt liv og helse for stasjonene og media med TapeAssure.

HP MSL2024 / MSL4048 Tape-biblioteker handterer enkelt mediene dine bade i eller ut av bandbiblioteket med en standard strekkodeleser og flere flyttbare magasiner med 12 spor.

Beskyttelse og fleksibilitet.

Innfodt kryptering pa LTO-6, LTO-5 eller LTO-4 MSL-biblioteker gir det hoyeste sikkerhetsnivaet for sterk sikkerhetskopiering av personvern for a sikre konfidensiell informasjon og adresseoverensstemmelsesregler. MSL-krypteringssettet vil gi sikre nokler for a beskytte sikkerhetskopien uavhengig av ISV-applikasjonen.

HP MSL-kassabiblioteket lagrer et bredt spekter av kapasitetspunkter fra 9,6 TB til 600 TB komprimert lagringskapasitet i en rekke rack-klar formfaktorer.

HP MSL2024 / MSL4048 Tape-biblioteker oker enkelt kapasiteten og ytelsen med verktoyfrie kjorepakker eller sporoppgraderinger. Utnytt investeringen i et MSL2024, 4048, 8048 eller 8096 Tape Library ved a legge til et annet bibliotek for a administrere som et enkelt, storre bibliotek ved hjelp av MSL Library Extender.

HP MSL2024 / MSL4048 Tape Biblioteker tilbyr ulike grensesnittalternativer for maksimal fleksibilitet nar du installerer bandbiblioteket i et SCSI-, SAS- eller SAN-miljo.

HP MSL tape biblioteker arbeider med bransjeledende servere, operativsystemer og backup programvare, inkludert HP Data Protector programvare. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se HP Enterprise Backup Solutions.

Du kan legge til en ekstra stromforsyning som ekstrautstyr for okt system palitelighet og oppetid pa MSL4048, MSL8048 eller MSL8096 Tape Library.

Langsiktig dataregistrering med en spesifisert 30 ars lagringstid i media under normale omgivelsesforhold.

HP MSL2024 / MSL4048 Tape Library.

LTO-5 Ultrium 3280.

LTO-5 Ultrium 3000.

LTO-4 Ultrium 1840.

LTO-4 Ultrium 1760.

LTO-3 Ultrium 960.

(4) Maksimalt stottet, avhengig av modell.

Maksimum, avhengig av modell og kjoretype.

4 Gb Fiber Channel eller.

Ultra320 LVD SCSI.

Maksimum, avhengig av modell.

MERK: For Ultrium 6250, 3280, 3000, 1840 eller 1760 stasjoner.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Klikk her nå!