IACR News Central.

IACR News Central.

Her kan du se alle nyere oppdateringer pa IACRs nettside. Disse oppdateringene er ogsa tilgjengelige:

Innleveringsfrist: 30. mars 2018.

Varsel: 21. mai 2018.

Innleveringsfrist: 5. mars 2018.

Varsel: 26. mars 2018.

OnBoard Security leverer forskning og konsulenttjenester i verdensklasse i sikker kommunikasjon, nettverkssikkerhetsarkitektur, PKI, og sikkerhet for tilkoblede kjoretoyer og Internett av ting. Under din betalte 3 maneders internship, vil du stotte forskningsprosjekter pa en rekke kryptografiske emner.

Kursstudier innen datavitenskap, matematikk eller relatert fag med sterk rekord av akademisk prestasjon. Master og Ph.D. Studentene er velkomne til a soke.

Praktikanten skal gjennomfore innovativ forskning pa minst ett av folgende omrader:

Gitterbaserte signaturer.

Gruppe signaturer og ring signaturer.

Effektive kryptografiske implementeringer.

Kunnskap om folgende omrade betraktes som et sterkt pluss:

NTRU og annen gitterbasert kryptografi.

Sage, Magma, Pari / GP, NTL, eller en lignende programvare.

Gitteralgoritmer som BKZ, Sieving, Oppsummering, etc.

Trusted Platform Module (TPM) og klarert databehandling.

Hvis du selv kan dykke i gitterbaserte kryptografiforskningsprosjekter som en del av et godt lag, ta kontakt med oss umiddelbart pa [email protected]

OnBoard Security er en likestilling arbeidsgiver – M / F / Vets / Disabled.

Soknadsfrist: 18. juli 2018.

� Ekspert forstaelse av state-of-the-art maskin l ring og kunstig intelligens.

� Praktisk erfaring i a bygge maskinl ringssystemer.

� Interessert i a jobbe i et tverrfaglig team.

� Interessert i dyp forskning med hoy virkelighet.

� PhD eller n r ferdigstillelse.

� Erfaring i sky-tjenester.

� Erfaring i sikkerhet og personvern.

� Sterk publikasjonsrekord eller alternativ relevant innovasjonsopplevelse.

Soknadsfrist: 31. mars 2018.

Universitetet i Luxembourg er et flerspraklig, internasjonalt forskningsuniversitet.

Universitetet i Luxembourg ser innenfor sitt fakultet for naturvitenskap, teknologi og kommunikasjon for en:

Postdoc i kryptografi (M / F)

– Fastsiktig kontrakt 2,5 ar, heltid (40 timer / uke)

Postdoc vil v re medlem av Forskningsenheten for datavitenskap og kommunikasjonsforskning (CSC) innen Fakultet for vitenskap, teknologi og kommunikasjon ved Universitetet i Luxembourg. Mulige emner av interesse er FHE, multilin re kart, offentlig nokkel kryptanalyse., Og sidekanalsangrep og mottiltak.

PhD i kryptografi, med publikasjoner i store kryptografiske konferanser.

– Personlig arbeidsplass ved universitetet.

– Sterkt konkurransedyktig lonn.

– Dynamisk og flerkulturelt miljo.

Kandidater skal sende inn folgende dokumenter:

– Motivasjonsbrev som angir dine forskningsinteresser.

– Curriculum vitae (inkludert kontaktadresse, arbeidserfaring, publikasjoner).

– En kort beskrivelse av doktorgradsarbeidet ditt (maks 1 side).

– Kontaktinformasjon for 3 dommere.

Vennligst send soknaden din pa nettet inntil 15. mars 2018. Soknadene vil bli vurdert ved mottak, og derfor sokes for fristen oppfordres.

Soknadsfrist: 15. mars 2018.

Kontakt: For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Jean-Sebastien Coron.

jean-sebastien.coron (at) uni.lu.

� Definer sikkerhetstester for backend, Smartphone & Connectivity.

� Utvikle motforanstaltninger for oppdagede sarbarheter.

� Utvikle verktoy for a demonstrere effektiviteten av sikkerhetsmekanismer.

� Utvikle og forbedre sikkerhets- og personvernskonceptet for tilkoblede tjenester mellom kjoretoy og backend-tjenester.

� Gjennomforing av nye Security & Privacy mekanisme.

� Universitetsgrad i datavitenskap, elektroteknikk eller matematikk med et sterkt fokus pa sikkerhet, personvern, kryptologi eller lignende.

� Indepte erfaringer med prosjekter relatert til sky sikkerhet, smartphone sikkerhet og sikkerhetskopiering sikkerhet.

� Kunnskap om sikkerhetsrisikoanalysemetoder (for eksempel STRIDE)

� Kunnskap om sikkerhet Kildekode Analyse metoder.

� Kunnskap om Quantum kryptografi er foretrukket.

� En soknad med flere ars erfaring innen bilsikkerhet og personvern er foretrukket.

� God og apen kommunikasjon.

� Mobilitet til a samarbeide kreativt i internasjonale lag.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Klikk her nå!