Internet Gambling: Forbud v. Legalisering.

Internet Gambling: Forbud v. Legalisering.

Takk for at du inviterte meg til a vitne i dag om de relative fordelene ved a forby Internett gambling kontra legalisering av det. Problemet fortjener absolutt var noye vurdering – men ikke fordi offentlig debatt vil avgjore om internettgambling blir forbudt eller legalisert. Ingen debatt vil gjore det. I siste instans spiller det ingen rolle om lovgivere og politimenn forsoker a forby Internett gambling. Offentlig overveielse og regjeringens handling vil avgjore om lovlig Internetgambling kommer sakte og smertefullt eller raskt og rent – neppe et trivielt sporsmal. Alle fakta tyder imidlertid pa at amerikanere for eller senere vil legitimere over internett.

Mitt vitnesbyrd i dag vil beskrive noen av de faktorene som vil frustrere forsok pa a forby Internett gambling og tvinge sin eventuelle legalisering. Jeg vil fokusere pa tre faktorer:

For det forste gjor Internett-teknologi forbudet nyttelost. Internettets iboende apne arkitektur hobbles allerede politimenn, mens uboyelig teknologisk innovasjon sikrer at de bare vil falle lenger og lenger bak.

For det andre, som et internasjonalt nettverk, tilbyr Internett en umiddelbar omkjoring rundt bare innenlandske forbud. Prinsipper for nasjonal suver nitet vil hindre USA i a tvinge andre land til a handheve et forbud mot internettgambling, og det tar bare en sikker havn i utlandet for a sikre at amerikanske borgere kan gamble over Internett.

For det tredje vil forbrukernes ettersporsel etter internettgambling og statens ettersporsel etter skatteinntekter skape enorm politisk press for legalisering. Politiet for rettshandhevelse, som nylig har hatt glede av mediefokuset, vil raskt finne sine krav om forbud utrykket av disse og andre politiske krefter.

Siden de harde, kalde fakta om det uunngaelige sviktet i forbudet utvilsomt vil presse noen anstendig og velmenende mennesker, vil jeg surte min analyse med noen trostende ord om internettgambling. En dispassionate konto viser at internett gambling tilbyr flere fordeler:

Internet gambling vil drive nettverksutvikling; Det vil gi et mer sunt miljo enn virkelige kasinoer; og det vil v re til nytte for forbrukerne ved a oke konkurransen i gamblingtjenester.

For du starter inn i detaljene om hvorfor legalisering vil trumpe forbudet mot internettgambling, og hvorfor det utfallet ikke skulle fore til stor alarm, la meg fjerne en forelopig innvending. Noen forutsetninger for et forbud mot internettgambling hevder at dersom forbud ikke vil fungere, vil det heller ikke v re noen reguleringsordning. (1) Et slikt argument fundamentalt misforstar et grunnleggende prinsipp for styring, men: Forskriftene kan lykkes selv nar forbudet mislykkes hvis de tilbyr fordeler som overstiger deres byrder. Det er derfor folk ikke skyter ulovlig craps i Las Vegas-gatene. I tilfelle av internettgambling kan fordelene ved a vinne et offisielt godkjenningsstempel overbevise et online kasino for a overgi til regulering, selv om det samme kasinoet lett kunne fore til et totalt forbud mot sin virksomhet. Noyaktig hvor mye regulering vil internettgamblingindustrien tolerere? I all sannsynlighet, ikke veldig mye – men bare praktisk erfaring kan avgjore det sporsmalet.

Internett-teknologi gjor forbudet nytt.

Den meget arkitektur pa Internett gjor gamblingforbudet ubrukelig. I motsetning til telefonkommunikasjon, som vanligvis reiser over kretskoblede nettverk, bruker Internett-kommunikasjon pakkekobling. Hver Internett-melding blir odelagt i diskrete pakker, som beveger seg over ulike og uforutsigbare ruter inntil mottatt og samlet pa mottakerens destinasjon. Med andre ord, a sende en melding over Internett er litt som tilsvarende med noen ved a skrive et brev, hakke det opp og sende hver brikke separat til samme adresse. Mottakeren kan stykke den sammen, men noen snooping pa korrespondansen din har en toffere ga av det.

Forstaelse av Internett-kommunikasjon som beslektet med postsystemet klarer deg for hvorfor gamblingforbud bare ikke vil fungere. Tenk deg a fortelle posttjenesten at det fremdeles ma knekke pa alle bokstaver som formidler informasjon som brukes i ulovlig gambling. Det ville med rette motsette seg at den allerede har hendene fulle, bare leverer posten, og at det mangler utstyr og personell til a snike gjennom hvert brev. Det vil dessuten bemerkes at det ikke alltid kunne fortelle hvilke meldinger som er knyttet til ulovlige aktiviteter. Folk bruker «innsats» og «innsats» i hverdagssamtaler mens spillere ofte snakker i kode. I mellomtiden vil kundene i posttjenesten sterkt motsette seg at posttjenesten har pote gjennom korrespondansen deres.

Forbudene kan heller ikke forvente at posttjenesten bare skal slutte a levere post til og fra bestemte adresser knyttet til ulovlig gambling. Posttjenesten vil igjen motsette seg byrdene for a gjennomfore et slikt program. Borgere vil igjen motsette seg politimyndigheter som spionerer pa privat korrespondanse. Enda viktigere, selv om det a forsoke a kutte bestemte adresser, kommer det ganske enkelt ikke a stoppe gambling. Gamblere vil stole pa P.O. bokser, som de kan endre pa et oyeblikk, og bare slippe utgaende korrespondanse uten returadresse.

Alle disse hensynene gjelder med lik eller storre kraft til Internett-gambling. Sammenlignet med postsystemet, gjor Internett det enklere a kryptere meldinger, endre adresser og sende og motta meldinger anonymt. Internett-leverandorer vil dermed finne det umulig a diskriminere ulovlig spillinformasjon og annen Internett-trafikk. Videre er det i motsetning til det kvasi-offentlige og monolitiske postsystemet at tusenvis av separate og helt private tjenesteleverandorer skal utfore sine leveranser. Alle ville oppriktig motsette seg byrdene for a handheve et forbud mot internettrafikk. Mer enn noen ville rett og slett nekte a samarbeide.

Lyder det som en pessimistisk konto? Tvert imot beskriver det bare den nav rende situasjonen. Som teknologisk innovasjon fortsetter a drive utviklingen av Internett-kommunikasjon, vil politimyndighetene falle lengre og lenger bak ulovlige spillere.

Gitt disse teknologiske begrensningene vil det ikke fungere som onsket a forby Internett gambling. Som en utilsiktet bivirkning vil forbudet imidlertid sv rt kompromittere kostnadene, effektiviteten og sikkerheten til Internett-kommunikasjon. Gitt det uunngaelige sviktet av tekniske losninger, gir legalisering av internettgambling den eneste levedyktige losningen.

Internet Gambling kan flykte innenlandsforbud.

Forbud mot Internett-spilltjenester i hjemlandet vil bare presse virksomheten utenlands. Foderale rettshandhevende agenter innrommer at de ikke kan stoppe utenlandske spilloperasjoner. «Internasjonalt Internett gambling? Vi kan ikke gjore noe med det, sier justitsminister John Russell, �Det er bunnlinjen.� (2) Selv sen. Jon Kyl har bekjent at «dette ville v re en veldig vanskelig type aktivitet a regulere fordi vi har ikke jurisdiksjon over folket i utlandet som gjor det. «(3)

Bade praktiske og juridiske barrierer hindrer at det er innenlands forbud mot internettgambling fra a ha internasjonal effekt. Fordi Internett gir umiddelbar tilgang til oversjoiske nettsteder, vil ethvert innenlandsk forbud mot tilbudet av spilltjenester matte dekke hele planeten til arbeid. Amerikanske rettshandhevelsesagenter kan og nylig arrestere lokale borgere som er anklaget for a drive Internett-gambling-bedrifter, men smarte operatorer vil raskt l re a sette seg opp i utlandet og bli der. (4)

Spilltjenester kan finne rikelig ly i utlandet. Et voksende antall land, inkludert Australia, New Zealand, Antigua og Costa Rica, har besluttet a lovliggjore og lisensiere Internett-spilltjenester. (5) Internasjonal rettsprinsipper som beskytter hvert lands suverenitet, bod USA fra a utlevere sine borgere bare for a krenke innenlandske lovgivningslover for gambling. (6) Videre forbyder sjette endring av konstitusjonens lov om rettferdighet forbrytelse av de som forblir utenlands mens de opererer Internett-gamblingsteder. (7) Politifolk i USA kan dermed verken arrestere eller straffe noen som tilbyr internettgamblingtjenester fra en sikker havn i utlandet.

Kraftig ettersporsel etter internettgambling.

Amerikanerne elsker a gamble. Etter a ha allerede omfavnet tradisjonelle sjansespill, vil de nesten helt sikkert gi en varm velkomst til internettgambling. Minst 56% av amerikanerne spilte i 1995. (8) Fa amerikanere anser det som umoralsk; En 1993-undersokelse fant at bare 25% av ikke-gamblere oppgav moralske eller religiose grunner. (9) Med nav rende estimater vil amerikanerne satse mer enn 600 milliarder dollar i 1998 – nesten $ 2400 for hver mann, kvinne og barn. $ 100 milliarder av den summen vil ga mot ulovlige spill, noe som viser at amerikanerne allerede betaler lite oppmerksomhet mot anti-gambling lover. (11)

Uavhengig av lovligheten har amerikanerne allerede vist at de stotter den fremvoksende Internett-gamblingindustrien. Analytikere beregner det av de 1 milliard dollar i inntekter som Internetgambling generert i 1997, om lag 600 millioner dollar fra USA. (12) Online kasinoer vil ha verdensomspennende inntekter pa rundt 7,9 milliarder dollar i 2001, 3,5 milliarder dollar kommer fra USA forbrukere. (13) Fordi Internett tilbyr bettors umiddelbar tilgang til utlandet gambling nettsteder og relativ sikkerhet fra straffeforfolgelse, vil online gambling vokse uansett hva forbudsmenn onsker.

Snart vil forbudsmennene imidlertid ha mer enn forbrukernes ettersporsel a bekymre seg for. Retshandhevende agenter har beslaglagt mediefokuset ved a fortelle skummel historier og krevende nye krefter for a knuse internett gambling. Ettersom forbudets forgjengelighet blir mer og mer tydelig, vil kjoligere hoder i statens inntektsavdelinger begynne a se Internett-gambling som en stor ny kontantku. Forbudet forsikrer bare at Internett-spillere vil sende pengene sine til steder som Antigua, New Zealand og Australia. Statlige guvernorer og lovgivere vil snart kreve en andel av det bounty. De samme politiske kreftene som har fort til den utbredte legaliseringen av lotteri, kasino og riverboat-gambling, vil etter hvert fore til legalisering av internettgambling.

Faktisk har denne utviklingen mot legalisering av internettgambling allerede startet. I utgangspunktet forbod Sen. Kyls forbud mot internettgamblingforbud av 1997 enhver form for elektronisk kommersiell konkurranse, overalt i USA, for alle involverte. (14) Pa grunn av en storm av innvendinger, utarbeidet han nylig et endringsforslag til regningen som ville tillate en mange typer online gambling, som for eksempel utdanningsbaner og interstate-spill og lotteri-spill. (15) Rep. Bob Goodlatte forsvarte en gang sin egen regning for a forby Internett gambling med pastand om at eksisterende lover «har blitt slatt pa hodet «pa Internett fordi» [n] o lenger ma folk forlate komforten av sine hjem «for a fa tilgang til kasinoer. (16) Men ni stater tillater allerede sine borgere a fa tilgang til profesjonelle spilltjenester hjemme via telekommunikasjon enheter. (17) Legalized Internet gambling, langt fra revolusjonerende amerikansk kultur, kommer som en naturlig forlengelse av dagens sosiale og teknologiske trender.

Fordelene ved internettgambling.

Jeg har fremfort en rekke grunner til at forsok pa a forby Internett gambling uunngaelig vil mislykkes og gi plass til legalisering. Mer futilitet knapt nok til a b re darlig offentlig politikk, men. Tillat meg da a fremfore noen grunner til at vi bor onske velkommen legalisering av internettgambling.

Internet gambling vil oppmuntre den private sektoren til a utvikle nettverkskapasitet og handel. Akkurat som ekte kasinoer har konkurrert om a bygge de mest innovative og tiltalende miljoene, vil ogsa Internett-spilltjenester konkurrere om a tilby den mest stilfulle grafikken og mest sofistikerte brukergrensesnitt. Denne konkurransen vil som en god sidefordel resultere i bredere bandbredde og bedre programvare for alle typer Internett-applikasjoner.

Kritikere av virkelige kasinoer feiler dem for a lokke forbrukerne inn i vindulose huler langt fra den virkelige verden, med gamblingfeller i hver tur og frittflytende sprut. Uansett gyldigheten av slike kritikk, gjelder de absolutt ikke for internettgambling. Tvert imot, forbrukere som logger pa hjemme datamaskiner vil finne det umulig a unnslippe telefonsamtaler, bjeffende hunder og alle de andre distraksjoner av den virkelige verden. Internett gambling tilbyr dermed et mer sunt miljo enn sin ekte motpart.

Til slutt bor vi aldri glemme at gamblere fortjener alle fordelene som andre forbrukere av underholdningstjenester nyter – inkludert fordelene med konkurranse. Ved a gi forbrukerne billig og enkel tilgang til en rekke spillmuligheter, vil Internett bringe konkurranse til en bransje som lenge har hatt glede av sv rt restriktiv lisenspraksis. Gamblere vil ikke lenger matte fly til Las Vegas for a spille slots, kjore til n rmeste autoriserte spor for a spille hestene, eller til og med ga til hjornebutikken for a spille statens lotto. Forbrukerne kan allerede spille disse og andre spill hjemme via de mange Internett-nettstedene pa over 50 og vokse – som tilbyr gamblingtjenester. (18) Forbud mot internettgambling vil ikke gjore det utilgjengelig, mens legalisering det vil gi fordelene med okt konkurranse innen rettsstaten.

1. Se for eksempel senk Jon Kyls analyse av sporsmalet: «Pa den ene siden sier de ingen mate kan du kontrollere dette, og sa vender de seg og sier regulere det. Jeg tror de er ubehagelige. «Joe Salkowski, Betting on the Horses-Racing Lobbyists Jockey Foreslatt Internett Gambling Ban, Arizona Daily Star, 15. mai 1998, tilgjengelig pa & lt; http://dispatches.azstarnet.com/features/1998/0415.htm> (citerer Sen. Kyl).

2. Steven Crist, Alle spill er av, Sports Illustrated, 26. januar 1998, ved 85.

3. Ted Koppel, Odds for a stoppe gambling pa Internett, ABC Nightline, 7. april 1998 (utdrag av videobeskrivelse fra Kyl). Kyl fortsatte sin analyse ved a foresla en losning pa dette innrommede problemet: «Sa maten var lovgivning handheves, er a bare trekke kontakten ved inngangen til USA.» Id. Dette avslorer en grunnleggende misforstaelse av hvordan Internett fungerer, men. Takket v re pakkekobling kan Internett-trafikk fra et gitt land komme inn i USA fra et hvilket som helst antall utenlandske nettsteder. For a fa tilgang til Internett-trafikk fra, sier Antigua, matte Kyl b re all internasjonal kommunikasjon.

4. Se, Benjamin Weiser, 14 er belastet med a ta sports spill over Internett, New York Times, 5. mars 1998, pa A1. Weiser forteller den forste foderale sprekkingen pa Internett-gamblingoperatorer, og sitater Anthony Cabot, en gambling lov ekspert i Las Vegas, Nevada: «Du kommer aldri til a se en nedleggelse,» sa Cabot. «Slangen som er i bransjen, vil ta mye storre forholdsregler ved a skjule sitt eierskap hvis de er amerikanske statsborgere.» ID. ved A1, A29.

5. Se, Crist, alle spill er av, pa 92 (diskuterer planer for Australia og New Zealand for a legalisere og regulere Internett-gambling); id. ved 88 (diskuterer Antigua’s lisensieringspraksis); Mary Ann Akers, On-line betting gjor noen rike, andre edgy, Washington Times, 27. januar 1998, pa A1, A8 (diskuterer praksis i Costa Rica).

6. Gyneth McAllister, ekspeditor for internasjonale investeringer for den antiguanske regjeringen, kommenterte: «Problemet for USA bor ikke v re om internettgambling bor eksistere i Antigua eller ikke. Antigua er en suveren stat og er ikke deres bekymring. Vi er ingen bananrepublikk. «Sitert i Crist, er alle spill av, pa 88.

7. U.S. Const., Endre. VI: «I straffesaker skal den anklagede ha det rette … a bli konfrontert med vitner mot ham ….»

8. Kevin Heubusch, tar sjanser pa kasinoer, amerikansk demografi (mai 1997), tilgjengelig pa & lt; http: //www.marketingtools.com/Publications/AD/97_ad/9705_ad/AD970530.htm> (citerer Roper Stivelse Worldwide Inc. undersokelse).

9. Heubusch, med sjanser pa kasinoer, (citerer Roper Stivelse Worldwide Inc. undersokelse).

10. Crist, Alle spill er Av, pa 85. Merk at denne summen representerer hvilke amerikanske spillere som har risikoen for sine spill («handle» til gambling-bedrifter), i stedet for det de mistet (gamblingvirksomhetens bruttoinntekter).

12. Sebastian Sinclair, Casino Gambling og Internett 8 (Christiansen / Cummings Associates, Inc., 1998) (estimerer verdensomspennende internettin casino-inntekter pa $ 1,090,1 millioner i 1997 og kombinert amerikanske og Canada-markedet pa $ 603,5 millioner).

14. Internet Gambling Forbud Act fra 1997, S. 474 (rapportert i Senatet), 105. kong., 1. sess. (1997).

15. Se, Internet Gambling Forbud Act av 1997, S. 474, 105th Cong., 1. Sess. (1997) (Forslag til endring i form av en erstatning, pa fil med forfatteren). Se ogsa, Salkowski, Betting pa Horses-Racing Lobbyists Jockey Foreslatt Internet Gambling Ban.

16. 143 Kongresspost E1633 (3. september 1997) (uttalelse av Rep. Goodlatte ved innforing av Internet Gambling Forbud Act fra 1997).

17. Sinclair, Casino Gambling og Internett 8, 21 n. 3.

18. Crist, Alle spill er Av, pa 85 («I96 har bare to onlinesteder handtert sportsspill, na er det minst 50.»). Se ogsa Mary Ann Akers, On-line-spill gjor noen rike, andre edgy, Washington Times, 27. januar 1998, pa A1 (diskuterer generelt omfanget og driften av offshore-gamblingsteder); Brett Pulley, With Technology, Island Bookies Skirt US Law, New York Times, 31. januar 1998, pa A1 (samme). U.S.C.A. � 1084 (1997).

Motta periodiske oppdateringer om Cato-forskning, hendelser og publikasjoner.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Klikk her nå!