Marjory Stoneman Douglas High School.

Marjory Stoneman Douglas High School.

Det er flott at AMS kan gjennomfore denne konkurransen som verdier og oppmuntrer til matematisk talent. Mens idrett vanligvis feires, er det fantastisk at studenter som er interessert i matematikk ogsa kan oppfordres. Jeg haper virkelig at mange flere studenter far muligheten til a delta i denne konkurransen.

«Hvordan kvalifiserer jeg meg til a v re en som onsker a v re en matematikkkonkurrent?»

Takk for din interesse for hvem som onsker a v re matematiker! Sporsmal fra spillet er hentet fra pre-caculus matte og kan inkludere algebra, geometri, trigonometri, sannsynlighet, kombinatorikk, matematikkhistorie og logikk. De fleste deltakere er i videregaende skole, men vi har hatt noen elever i 8. klasse kvalifisert. For alle spill ber vi en l rer (eller foreldre eller Math Circles arrangor for hjemmeleverte studenter) a administrere en 15-minutters kvalifiseringstest. Hvis du er interessert i a konkurrere, vennligst send e-postadressen til e-postadressen din pa epostadressen ved hjelp av org, med hans eller hennes navn, skole og kursene han eller hun underviser i hostsemesteret, og vi send informasjon om kvalifisering.

For mesterskapet som onsker a v re et matematisk spill, holdt sammen med de arlige fellesmatematikkmotene i januar, har vi l rere i skolene i USA, Storbritannia og Canada administrerer kvalifiseringsproven i Round One (enten online eller med papirkopier) og proctor det. Ingen kalkulatorer, internett, boker eller annen hjelp er tillatt. De som scorer 8 eller over (av 10) i Round One, kvalifiserer for runde to-testen, som ogsa varer i to uker, men som er vanskeligere. Etter runde to-testen, velger vi kvalifiserere fra 9 regioner i USA og lokalomradet rundt fellesbyen Matematikkmoter basert pa deres score pa testen, en fra Canada og en fra Storbritannia, og la l rerne til de studentene vet. Merk: Runde 1 kvalifiseringen er over. Takket v re de mer enn 4000 elevene som tok testen og deres l rere. Hvis du savnet arets test, men onsker a delta i fremtiden, spor du matte l rer a kontakte oss eller sende oss hans eller hennes e-postadresse. Send til paoffice pa ams dot org.

De online kvalifiserende tester tilbys av var teknologib sponsor, Maplesoft. Pa grunn av foderal lov, ma studenter under 13 ta papirversjonen av den nasjonale kvalifiseringsproven. U.K. deltakelse er muliggjort av University of Southampton.

Tie-breakers. Fordi det er sa fa semifinale spor tilgjengelig for mesterskapet og sa mange gode studenter som tar testen, har vi ofte mange band for forst i en region. I tillegg til resultatene er ytterligere hensyn til konkurransevalg det n rmeste svaret pa et bestemt kvalifiserende testsporsmal (en som inneb rer en tiln rming, vanligvis sporsmal 10), kjonn (et forsok er gjort for a inkludere et like antall hanner og kvinner), og klasse (en videregaende senior mottar preferanse over yngre studenter som vil ha en ny sjanse for de uteksamineres). Den noyaktige bindingsprosedyren er inkludert i runde-testen.

Vi holder ogsa regionale hvem som onsker a v re matematiske konkurranser ogsa, vanligvis pa invitasjon fra et vertsuniversitet eller fra arrangoren av en spesiell begivenhet, som en Sonia Kovalevsky-dag. Nar vi holder regionale spill, kontakter den lokale organisatoren (eller oss) matte l rere, matte avdelingsleder og lokale matteorganisasjoner for a invitere dem til a administrere en kvalifiseringstest til interesserte studenter.

Spillet er mye moro, og du har sjanse til a vinne penger og premier, sa spor matte l reren din om a kontakte oss eller sende oss hans eller e-postadressen (til paoffice at ams dot org)!


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Klikk her nå!