Offisielle regler: FANTASY SPRINGS RESORT CASINO 2016.

Offisielle regler: FANTASY SPRINGS RESORT CASINO 2016.

FANTASY SPRINGS CASINO CONTEST 2016.

INGEN KJOP ELLER BETALING AV NOEN SLAG ER NODVENDIG FOR A ENTER ELLER VIN. En innkjop eller betaling vil ikke oke ENTRANTs sjanse for a vinne.

Disse reglene styrer Fantasy Springs Casino 2016-kampanjen («Promotion»), som blir utfort av KCBS-FM («Stasjonen»). Kampanjen begynner 22. februar 2016 og slutter 24. februar 2017 («Kampanjedatoer»).

For a komme inn i kampanjeleverandoren, kan det komme inn via telefon som begynner 22. februar 2016 klokken 12:01 Pacific Time og slutter 24. februar 2017 klokka 11:59 PM PT («Inngangsperiode») som folger:

For a ga inn i luften, hor pa stasjonen hver ukedag begynnelsen 22. februar 2016 og avsluttes 24. februar 2017 mellom klokken 12.00 PT til kl. 11:59 PT i inntaksperioden for kunngjoringen av cue to call Nar traden skal ringes, vil den trettende (13) anroperen (som annonsert av personligheten pa luften for kalenderen skal ringe) komme til stasjonskonkurransen pa 1-866-931-JACK vinne en premie ved bekreftelse av kvalifisering. Pa tidspunktet for inntredenes anrop vil innkjoperen bli bedt om a gi alle opplysninger som er forespurt, inkludert deltakerens fulle navn, fullstendig adresse (inkludert postnummer), dag og kveld telefonnummer og fodselsdato for a v re kvalifisert til a vinne. P.O. Bokser er ikke tillatt. I tilfelle at den valgte anroperen kobles fra eller er funnet a v re uberettiget, vil den neste berettigede innringeren som lykkes gjennomforer det pa innkallingen og fullforer anropet bli en vinner. Det er ingen grense for antall ganger en lytter kan forsoke a ringe inn for a vinne, men en lytter kan bare v re en vinner en gang.

Det vil v re opp til totalt [265] to hundre seksti fem vinnere valgt i Kampanjen.

Pa grunn av forsinkelser i nettbasert streaming av stasjonens sendesignal, kan lyttere til nettstrommen ikke v re i stand til a delta eller v re ufordelaktig nar de deltar i konkurranser pa luften. Deltakere oppfordres til a lytte til stasjonen i luften. Stasjonen er ikke ansvarlig for online streaming forsinkelser.

Kampanjen er apen for alle personer som er lovlige amerikanske innbyggere som er 21 ar eller eldre, og som bor i folgende sorlige California fylker Los Angeles, Orange County, San Bernardino, Riverside, San Diego og Ventura, og har en Gyldig forerkort. Opphevet hvor forbudt eller begrenset av loven. Medarbeidere, offiserer, direktorer og agenter for Fantasy Springs Resort og Casino, stasjonen, CBS Radio Inc., deres bedriftsforetak, Stationsannonser og reklamebyraer, deltakende sponsorer, prisleverandorer, deres respektive tilknyttede selskaper (samlet «Promotions Entities») og andre radiostasjoner i Los Angeles-hovedstadsomradet, medlemmene av deres n rmeste familier (ektefelle, foreldre, sosken eller barn) og de som bor i samme husstand for hver (enten relatert eller ikke), er ikke berettiget til a ga inn eller vinne. Denne kampanjen er underlagt alle gjeldende foderale, lokale og lokale lover og forskrifter. Ved a delta, innvilger samtykker i a overholde disse offisielle regler og avgjorelser fra stasjonen, som er endelige og bindende i alle henseender.

Lyttere er kvalifisert til a vinne en premie verdsatt til $ 50 eller mer eller arrangementskort verdsatt til $ 100 eller mer fra KCBS-FM bare en gang i tretti (30) dager, og lyttere er kvalifisert til a vinne en premie i en kampanje som bare utfores av stasjonen en gang hver seksti (60) dager hvis prisen er verdsatt over $ 600 og kun en gang per ar dersom premien er verdsatt over $ 1000. Kun en (1) vinner per husholdning er tillatt i enhver Stasjon-ledet kampanje.

Vinneren ma gi gyldig utstedt fotoidentifikasjon og gi fullstendig adresse, fodselsdato og telefonnummer for a kreve en premie. Hvis vinneren er mindrearig, ma en forelder eller en lovvakt kreve pris pa hans eller hennes vegne.

Deltakerne er palagt a gi sannferdig informasjon, og stasjonen vil avvise og slette en oppforing som det oppdager a v re falsk eller bedragerisk. Stasjonen vil diskvalifisere enhver deltakende som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene, og vil ogsa slette en oppforing som foreskrevet i loven. Deltakere som tidligere har blitt diskvalifisert fra a delta i CBS Radio Promotions, er ikke kvalifisert til a delta i denne kampanjen.

To hundre og seksti fem (265) premier vil bli tildelt i denne kampanjen. Hver premie inkluderer en to (2) overnatting pa Fantasy Springs Resort Casino, ett (1) middags gavekort godt for to personer og et gavekort for en runde golf for to personer.

Den omtrentlige salgsverdien («ARV») av premien (e) er $ 600. Vinner (e) er eneansvarlig for alle skatter og alle andre avgifter og utgifter som ikke er spesifisert heri i forbindelse med kvittering og bruk av premien / prisene. Prisen / prisen er tildelt som det er. Billettene er gyldige bare pa datoen som er trykt pa billettene. Billettene kan ikke refunderes eller overfores, og kan ikke erstattes eller byttes for kontanter eller kreditt nar som helst, og billetter vil heller ikke bli erstattet dersom de blir tapt eller stjalet. Billetter kan ikke selges til en tredjepart. Hvis en prisrelatert hendelse ikke kan skje som planlagt, av grunner som kansellering, forhandsinnsetting, utsettelse eller utilgjengelighet, inkludert for v r, eller av en eller annen grunn utenfor Promotion Entities kontroll, er det eneansvarlig for vinneren (s). ) vil v re a tildele de gjenv rende tilgjengelige elementene i premien / prisene og ingen erstatning eller kompensasjon vil bli gitt for uavhengige elementer i premien / prisene. Stasjonen, etter eget skjonn, forbeholder seg retten til a nekte adgang til eller fjerne vinner (e) og / eller gjest (er) hvis den enten engasjerer seg i forstyrrende oppforsel eller pa en mate som har til hensikt a irritere, misbruke, true eller trakassere noen annen person pa arrangementet.

Ikke mer enn oppgitt antall premier angitt i disse offisielle reglene vil bli tildelt. Alle premier eller prisbevis ma pakreves pa kontoret til stasjonen pa adressen nedenfor under vanlige apningstider. Vinneren (e) vil miste noen premie (r) eller prisbevis (er) som ikke er gjort krav pa innen ti (30) dager etter a vinne. I tilfelle at en premie eller prisbevis sendes eller sendes til vinneren (e), vil det v re med skriftlig forhandsgodkjenning fra vinneren (e), og vinner (e) antar dermed risikoen for tap. Stasjonen er ikke ansvarlig for sikker ankomst av en premie (r) eller prisbevis (er).

Prisen er ikke overforbar, og ingen erstatning, oppgave eller kontantekvivalent av premie (r) er tillatt, unntatt av stasjonen (utelukkende etter eget skjonn), som forbeholder seg retten til a erstatte en premie eller premie med en annen premie eller premie del av storre eller lik verdi. Prisen / prisene er uttrykkelig begrenset til varen som er oppfort ovenfor, og med mindre annet er spesifisert spesifikt, inkluderer ikke skatter, drikkepenger eller andre utgifter. Kampanjer er ikke ansvarlige for vinnere & # 8217; begrensninger som hindrer aksept eller bruk av premie (r). Deltakerne bekrefter at Promotion Entities ikke har gjort, og er pa ingen mate ansvarlig eller ansvarlig for, noen garantier, garantier eller garantier, og herved frasier seg alle garantier, uttrykt eller underforstatt, enten ved kontrakt eller lov, om eventuell premie, inkludert, men ikke begrenset, underforstatte garantier for kvalitet, salgbarhet, mekanisk tilstand eller egnethet til en bestemt hensikt. Andre restriksjoner kan gjelde.

VINNER VALG OG MELDING.

Avgjorelser fra stasjonsadministrasjonen med hensyn til kampanjen er endelige.

To hundre og seksti (265) premievindere vil bli valgt i luften som beskrevet i Seksjon 1 i disse offisielle reglene innen 24. februar 2017.

Endelig vinner vil bli bestemt av 24. februar 2017.

Odds for a vinne avhenger av nummer og rekkefolge av mottatte telefonsamtaler.

Vinnerne ma lytte til stasjonen for a vinne, men trenger ikke a v re til stede for a vinne.

Vinner (e) vil bli varslet via telefon pa eller rundt tiden for a vinne. Premie (r) vil kun bli tildelt ved bekreftelse pa kvalifisering og fullforing av alle nodvendige utgivelser. Vinner (e) ma utfore og returnere eventuell pakrevd bekreftelse om berettigelse og / eller ansvar / publisitet utgivelse innen tretti (30) dager etter at vinneren eller premien (e) blir fortapt, og en alternativ vinner vil bli valgt (tiden tillater det). Hvis en vinner ikke har oppnadd flertallet i hans / hennes bosted, vil prisen (e) bli tildelt i hans / hennes foreldres eller vaktens navn. Hvis en potensiell vinner (e) ikke kan kontaktes, unnlater a signere og returnere den pakrevde fullgjorte bekreftelsen om berettigelse og / eller ansvar / publisitet utgivelse innen den angitte tidsperioden, eller hvis en premie eller premiemelding blir returnert som ikke tilgjengelig, potensiell vinner fortaber premien (e).

Betalinger av alle foderale, statlige og lokale skatter er bare ansvar for vinner (e). Vinner (e) kan bli palagt a fullfore og sende inn en IRS-skjema W-9 med vinners fullstendige personnummer eller tilsvarende for mottak av premie (r) og vil bli palagt a fylle ut og sende inn en IRS-skjema W-9 med vinners fullstendige personnummer eller tilsvarende for mottak av premie (r) verdsatt til $ 600 eller mer eller for premier tildelt av stasjonen (eller annen CBS-radiostasjon i Stasjonens marked) i et kalenderar med en samlet verdi pa $ 600 eller mer. Unnlatelse av a sende inn en komplett W-9 eller tilsvarende vil resultere i fortabelse av premien / prisene. Slike gevinster pa $ 600 eller mer vil bli rapportert til IRS.

Deltakelse i kampanjen og / eller aksept av premie (r) utgjor inntredenes og / eller vinnerens (og gjestenes, hvis det er aktuelt) tillatelse til stasjonen eller dets designere til a intervjue vinner (e) (eller gjest, hvis aktuelt) , for a fotografere, filme og registrere hver vinner (eller gjesten, hvis relevant), og a bruke i handel og i ethvert medium, na eller senere kjent over hele verden, for alltid, hans / hennes navn, pris (er) vunnet, hjemsted (by og stat), biografisk informasjon, likhet, fotografi, stemme, lyd eller videoopptak og / eller eventuelle uttalelser fra ham / henne angaende stasjonen, kampanjen og / eller dets sponsor (er) med henblikk pa handel, publisitet eller forfremmelse uten varsel eller ytterligere kompensasjon, varsel eller tillatelse, for alltid, unntatt nar det er forbudt ved lov. Hver vinner (og gjest, hvis aktuelt) godtar a signere en publisitetsutgivelse som bekrefter slik samtykke for prisen godtas, unntatt nar det er forbudt ved lov.

Deltakelse i kampanjen og / eller aksept av premie (r) utgjor inntredenes og / eller vinnerens (og gjestenes, hvis det er aktuelt) avtale om a frigjore, utslipp og holde skade Promotion Entities og deres respektive offiserer, aksjon rer, styremedlemmer, ansatte, agenter og representanter og alle deres etterfolgere og tildelinger (kollektivt de «frigjorte partene») fra og imot alle krav eller erstatninger som oppstar direkte eller indirekte fra enhver premie (r) tildelt og deltakelse i Kampanjen, inkludert, men ikke begrenset til, , personskade, dod eller skade pa eller tap av eiendom som kan oppsta i forbindelse med, forberedelse til, reise til eller deltakelse i Kampanjen, eller levering, besittelse, aksept og / eller bruk eller misbruk av en premie eller deltakelse i Eventuelle kampanjerelaterte aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle krav basert pa publisitetsrettigheter, rekrenkelse, invasjon av personvern og leveranse av varer.

Hvis denne forfremmelsen av en eller annen grunn ikke kan utfores som planlagt, inkludert, men ikke begrenset til, som folge av infeksjon av datavirus, manipulering, uautorisert intervensjon, svindel, tekniske feil eller andre arsaker utenfor kontrollen av de frigjorte partene som korrupte eller pavirker sikkerheten, administrasjonen, rettferdigheten, integriteten eller forsvarlig oppforsel av Kampanjen, eller hvis Kampanjen er kompromittert eller blir teknisk skadet pa noen mate, elektronisk eller pa annen mate, forbeholder stasjonen seg retten til a kansellere, avslutte, suspendere og / eller modifisere Kampanjen. Hvis kampanjen avsluttes for den opprinnelige sluttdatoen, forbeholder stasjonen seg rett til, etter eget skjonn, a endre prosedyren for a velge vinner (e), med mindre arten av hendelsen som gir opphav til slik avslutning, gjor det umulig a velge vinneren (e).

De utgitte partene er ikke ansvarlige for (i) typografiske eller andre feil i trykket, tilbudet eller administrasjonen av kampanjen eller i kunngjoringen av en premie (r); (ii) feilaktig eller unoyaktig oppforingsinformasjon, menneskelig feil, feil eller utelatelse; (iii) uautorisert menneskelig inngrep; (iv) tapt, stjalet, manglet, feilkalt, porto pa grunn, ulorlig, ufullstendig eller sen oppforing; (v) oppforinger som ikke er mottatt pa grunn av vanskeligheter med a fa tilgang til Internett, serviceavbrudd eller forsinkelser, dataproblemer, telefonserviceavbrudd, forsinkelser, opptatte signaler, darlige signaler eller signalforstyrrelser, utilsiktet frakobling eller feil i utstyret eller andre tekniske problemer eller feil i noen snill; eller (vi) eventuelle avbestillinger, forsinkelser, avvik, erstatninger eller utelatelser overhodet av eventuelle transportleverandorer eller andre personer eller enheter som yter tjenester til vinner (e) (og gjest (er), hvis aktuelt) inkludert eventuelle resultater derav, for eksempel endringer i tjenester eller plassering nodvendig av samme. Videre er de frigjorte partene ikke ansvarlige dersom noen del av en kampanjepremie ikke kan tildeles pa grunn av Guds handlinger, krigshandlinger, naturkatastrofer, v r, terrorhandlinger eller andre faktorer utover kontrollen fra den frigjorte part.

Ethvert forsok av en aktor om a skaffe seg mer enn det angitte antall oppforinger ved bruk av flere / forskjellige e-postadresser, identiteter, registreringer og palogginger eller andre metoder, kan ugyldiggjore deltakernes innspillinger, og denne aktoren kan diskvalifiseres. Bruken av en hvilken som helst enhet for a automatisere oppforing er forbudt. Enhver bruk av roboter, repeterende, automatiske, programmerte eller lignende innskrivningsmetoder eller agenter (inkludert, men ikke begrenset til, promoteringstjenester eller proxyer), vil ugyldiggjore alle oppforinger av den innkommende pa diskusjonen til stasjonen. Stasjonens eller markedsforingsadministratorens datamaskin eller telefonsystem er den offisielle tidsbegrensede enheten for denne kampanjen. I tilfelle en tvist vil onlineoppforinger anses a ha blitt sendt av den autoriserte kontoinnehaveren. Den & # 8220; Autoriserte kontoinnehaver & # 8221; er den fysiske personen som (i) er tildelt en e-postadresse av en Internett-leverandor, nettleverandor eller annen organisasjon som er ansvarlig for a tilordne e-postadresser for domenet som er knyttet til den innleverte e-postadressen eller (ii) er tilordnet tekst eller mobiltelefonnummer av en teleleverandor eller annen organisasjon som er ansvarlig for a tilordne slike tall. Stasjonen, etter eget skjonn, forbeholder seg retten til a diskvalifisere enhver som tror at han er i ferd med inngangsprosessen eller driften av Kampanjen. Unnlatelse av a overholde kampanjens regler kan fore til at en deltaker diskvalifiserer og / eller fortaber noen premie eller premier. Hvis stasjonen gjor en god trosbekjennelse om at en aktor har utrovet eller begatt bedragerisk aktivitet i forbindelse med en kampanje, kan stasjonen diskvalifisere denne aktoren fra a komme inn og / eller vinne dette og noen eller alle fremtidige stasjonallyngede kampanjer og soke skade pa i storst mulig grad tillatt etter loven.

Stasjonen forbeholder seg retten til a gjore endringer i kampanjens regler, inkludert, uten begrensning, erstatning av en premie med tilsvarende verdi, som vil treffes ved innkalling. Hvis en eventuell konkurranse eller prisrelatert hendelse eller reise forsinkes, omlegges, utsettes eller kanselleres pa grunn av forhold utenfor kontrollenhetene, forbeholder stasjonen seg rett, men ikke forpliktelsen, a kansellere, avslutte, suspendere eller modifisere Kampanjen og skal ikke v re palagt a tildele en erstatningspremie (r).

Med unntak av hvor forbudt, ved a delta i Kampanjen, godtar alle deltakere at: (1) alle tvister, krav og arsaker til handling som oppstar som folge av eller knyttet til denne Kampanjen eller en eller flere premier skal loses individuelt uten a ty til noen form for klassesaksjon, og utelukkende av statlige eller foderale domstoler i New York, NY; (2) Alle krav, dommer og priser skal v re begrenset til faktiske kostnader utenfor lommen, men under ingen omstendigheter skal slike kostnader inkludere advokater & # 8217; gebyrer, og (3) ingen straff, tilfeldige, spesielle, folgeskader eller andre skader, inkludert, men uten begrensning, tapt fortjeneste, kan tildeles (samlet, «Special Damages», og (4) kreve spesielle skader og alle rettigheter til a fa utbetalt skader multiplisert eller okt. New York-loven regulerer tolkningen og utformingen av disse offisielle reglene og alle aspekter knyttet til dette.

For en kopi av disse offisielle reglene, send en selv adressert stemplet konvolutt (VT-innbyggere kan utelate returpost) for mottak innen 24. februar 2017 til «Fantasy Springs Casino 2016 – Offisielle regler,» Attn: Kampanjer, KCBS-FM 5901 Venezia Blvd. Los Angeles, CA 90034. For navnene pa premievinderen (s) send en selv adressert stemplet konvolutt (VT-beboere kan utelate returpost) for kvittering innen 24. april 2017 til ovennevnte adresse merket «Fantasy Springs Casino 2016 – Vinneren Liste. «Den offisielle regelen og vinneren liste (nar den er ferdig) skal ogsa v re tilgjengelig i vanlige apningstider pa stasjonens hovedkontor og kan bli lagt ut elektronisk pa http://www.931jackfm.com.

Ved a delta i Kampanjen, samtykker innkommende til stasjonens vilkar for bruk og til bruk av deltakers personlige opplysninger som beskrevet i personvernpolitikken pa http://www.931jackfm.com. I tilfelle konflikt mellom stasjonens vilkar for bruk og disse offisielle regler, gjelder vilkarene i disse offisielle reglene.

Administrator: KCBS-FM 5901 Venice Blvd. Los Angeles, CA 90034.

Sponsor: KCBS-FM 5901Venice Blvd. Los Angeles, CA 90034.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Klikk her nå!